SWEAN - Svensk EA i praktiken

SWEAN - Svensk EA i praktiken

Antal intressenter: närmare 1000

Välkommen till nätverket SWEANs kommunikationskanal på nätet.
Klicka på de olika kategorierna för att den information du söker.

Glöm inte att vi existerar mest på LinkedIn, bli medliem i vår grupp (länk till höger) -

SWEAN-9, Dokumentation

DokumentarkivPosted by Per Björkegren 2007-11-20 11:44

Dokumentation samlad från SWEAN-9 (fylls på efterhand)

Thomas Eklöf - Informationsmodellering på Enterprise-nivå
Per Björkegren - Re-think your business
Joakim Linghall, Microsoft - Microsoft + SOA = sant
Menno van Doorn - Open for Business
Jaap Bloem - New Technologies
Christian Sternberg - YIT Master data


Peter Tallungs:
Informationsmodell Fiskeregistret är ett komplett exempel på en rik informationsmodell från ett systemutvecklingsprojekt i en statlig organisation. Detta var det huvudsakliga dokumentet som vi använde tvärs igenom hela projektet, för analys av verksamheten, etablering av ett språk och för design av systemet. Användningsfallen kunde hållas mycket lätta och lättrörliga, vilket gjorde att teamet kunde hålla en hög takt ch en lättrörlighet i projektet. Dokumentet fungerade idag som den huvudsakliga systemdokumentationen.

Customer and Customer Behaviour – Information Model är ett utsnitt ur en rik informationsmodell från ett projekt på EA-nivå i ett större företag.

Begreppsmodell är ett exempel på hur tekniken att göra rika informationsmodeller kan användas för begreppsmodellering. Skillnaden mot en informationsmodell är mer en gradskillnad än en väsenskillnad; tyngdpunkten ligger på språkliga termer, semantik, synonymer, homonymer. Behovet var här att kommunicera mellan olika projekt och även mellan olika verksamhetsområden, och till central ledning om de mest centrala begreppen i verksamheten.

Come to grips with the information är ett föredrag om informationsmodellering i systemutvecklingsprojekt

Information Models in Software projects är en genomgång av de grunder, böcker och andra källor som har varit värdefulla för mig för att förstå och utveckla området. Där finns en genomgång av boktips.

  • Comments(0)//www.swean.com/#post2